Vi betalar för 22k(917) guld 27,00 €/g

Det pris vi betalar för myntet baserar sig på den mängd guld myntet innehåller.  Guldmyntens guldhalt är i allmänhet 24 karat, 22k eller 21,6k.

Guldmyntets värde per 1 g

22k      (917)   27,00 €
21,6k (900) 26,50 €
18k (750) 21,60 €
14k (585) 16,20 €

Såhär säljer ni

Sänd mynten till oss som assurerad (postförsäkrad) försändelse eller hämta personligen mynten till vårt kontor vid Annegatan i Helsingfors.

Vi betalar kontant eller inom 24h

Vi betalar kontant eller på bankkonto.

Numismatiskt guld

Om guldmyntet har numismatiskt värde (stort samlarvärde), kan guldmyntets värde överstiga 1000 €/g.  Vi förmedlar numismatiska guldmynt till inhemska och utländska myntsamlare.